Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

H επιχείρηση Bloukos Γενική Απολυμαντική,με έδρα την Καβάλα, ιδρύθηκε το 2002 και δραστηριοποιείται στον χώρο των απολυμάνσεων, απεντομώσεων, μυοκτονιών, έκδοση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπηρεσίες Συμβούλου Πιστοποίησης ISO 22000, απώθηση φιδιών-πτηνών, καταπολέμηση κουνουπιών – κόκκινου σκαθαριού φοινίκων, εφαρμογές με Drone, γεωργία ακριβείας και έργα πρασίνου.

Απολυμάνσεις Covid 19

Η εταιρεία μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη μάχη για τον περιορισμό της πανδημίας του SARS -CoV2, COVID-19. Εφαρμόζουμε πρωτοποριακά πρωτόκολλα απολύμανσης υπό την επίβλεψη της ειδικά καταρτισμένης Υγιεινολόγου μας Δέσποινας Μπλούκου, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και σκευάσματα πλήρως βιοδιασπώμενα, ευρείας δράσεως, εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ, ατοξικά, ακίνδυνα για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια ζώα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους, με εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης ακόμη και στα πιο απρόσιτα σημεία, καταπολεμώντας μεγάλο φάσμα εστιών (αποτελεσματικά κατά μικροβίων, βακτηρίων, μυκήτων και ιών). Η εφαρμογή της απολύμανσης / μικροβιοκτονίας γίνεται με τη μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης (cold fogger), καλύπτοντας το σύνολο του όγκου, του προς απολύμανση χώρου και των αντικειμένων που περιέχονται σε αυτόν. Με το πέρας της απολύμανσης εκδίδεται πιστοποιητικό στο οποίο θα αναγράφεται ημερομηνία, χώρος εφαρμογής, μέθοδος εφαρμογής, είδος σκευάσματος με τις εγκρίσεις του από τον Ε.Ο.Φ και υπογραφή από τον υπεύθυνο επιστήμονα Υγιεινολόγο. Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο οι Υγιεινολόγοι, απόφοιτοι του τμήματος Δημόσιας Υγείας, μπορούν να εκτελούν νόμιμα απολυμάνσεις εντός αστικού ιστού σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου Υγείας ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ – 1ΝΔ , ΣΕΛ 4.

Απεντομώσεις

Καταπολέμηση Όλων Των Εντόμων – Ιπτάμενων – Βαδιστικών – Ξυλοφάγων

Το πρόγραμμα απεντόμωσης περιλαμβάνει εφαρμογές φαρμάκου πιστοποιημένου για κατοικημένους χώρους, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΦΕΤ. Τα είδη των εφαρμογών διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες, τη βιολογία, συνεπώς τον διαβίωσης και θρέψης των εντόμων προς αντιμετώπιση.

 • Απεντόμωση ψεκασμού με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης

Με τον ψεκασμό χαμηλής πίεσης εφαρμόζουμε εντομοκτόνο διάλυμα στις επιφάνειες όπου τα έντομα διαβιούν, ψεκάζοντας σε γωνίες, φρεάτια, αποχετευτικά συστήματα και γενικά όπου υπάρχουν εστίες εντόμων. Για το συγκεκριμένο είδος ψεκασμού, γίνεται χρήση εντομοκτόνων υγειονομικής σημασίας και υψηλών προδιαγραφών, τα οποία καταπολεμούν αποτελεσματικά τα έντομα χωρίς να επιβαρύνουν τον άνθρωπο, τα κατοικίδια ζώα και το περιβάλλον.

 • Απεντόμωση ψεκασμού υψηλής πίεσης

Ο ψεκασμός με μηχάνημα υψηλής πίεσης ενδείκνυται για την αντιμετώπιση εντόμων σε βιομηχανικούς χώρους καθώς και υπαίθριους χώρους μεγάλης έκτασης. Τα εντομοκτόνα έχουν επιλεκτική δράση με την έννοια ότι καταπολεμούν μόνο τα έντομα, για τα οποία εφαρμόζεται ο ψεκασμός.

 • Απεντόμωση με gel

Το gel το χρησιμοποιούμε κυρίως για την καταπολέμηση πληθυσμών κατσαρίδας και μυρμηγκιού. Πρόκειται για ένα μη τοξικό, άοσμο σκεύασμα, το οποίο τοποθετείτε στις φωλιές ή σε σημεία που συχνάζουν τα έντομα. Η αποτελεσματική του δράση συνίσταται στην αλυσιδωτή εξόντωση που προκαλούν τα προσβεβλημένα από το gel έντομα στον υπόλοιπο πληθυσμό. Για την εφαρμογή του δεν απαιτείται εκκένωση του χώρου.

 • Με ειδικές παγίδες φωτός,

που φέρουν ειδική επιφάνεια με κόλλα, στην οποία προσκολλούνται τα έντομα.

 • Με ειδικές φερομονικές εντομοπαγίδες ελέγχου και όχι καταπολέμησης.

Με αυτές τις παγίδες ελέγχουμε τον πληθυσμό και το είδος των εντόμων, πριν και μετά την επέμβαση καταπολέμησης.

 • Νεφελοψεκασμός (Fogging)

Ο νεφελοψεκασμός εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο συμβατικός ψεκασμός δεν είναι εφικτός, κατά κύριο λόγο σε βιομηχανικούς ή αποθηκευτικούς χώρους. Κατά το νεφελοψεκασμό, με ηλεκτρικό εκνεφωτή -Fogger – γίνεται διάχυση του εντομοκτόνου σε μορφή νέφους, επιτυγχάνοντας την κάλυψη όλων των επιφανειών αφού το εντομοκτόνο εισχωρεί παντού, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία.

 • Υποκαπνισμός (Fumigation)

Ο υποκαπνισμός αφορά την εφαρμογή ασφυκτικών αερίων σε βιομηχανικούς ή αποθηκευτικούς χώρους, σε μύλους ή και μεταφορικά μέσα, η οποία μπορεί να εξοντώσει όλους τους τύπους παρασίτων σε όποιο στάδιο του βιολογικού κύκλου κι αν βρίσκονται (για έντομα : αυγό, προνύμφη, pupa, τέλειο έντομο). Βάση της μεθόδου αποτελεί μια χημική ουσία, η οποία στις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης παράγει τοξικό αέριο σε συγκέντρωση ικανή να θανατώσει διάφορα είδη εντόμων. Ο υποκαπνισμός πραγματοποιείται αφού πρώτα διασφαλισθεί πως ο χώρος πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου. Ένας χώρος που έχει πρόβλημα αεροστεγανότητας, για παράδειγμα, δεν θεωρείται κατάλληλος εάν δεν προηγηθούν οι απαιτούμενες εργασίες μόνωσης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν διαρροές οι οποίες θα αποτελούσαν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

 • Ξυλοφάγα Έντομα

Η ξυλοφαγία είναι όρος που χρησιμοποιείται στην οικολογία για να περιγράψει φυτοφάγα ζώα, τα αποκαλούμενα «σαράκια», των οποίων οι διατροφικές συνήθειες περιλαμβάνουν κυρίως την κατανάλωση ξύλου. Τα ξυλοφάγα κατοικημένων χώρων έχουν προσαρμοστεί σε ξηρό (επεξεργασμένο) ξύλο και οι στοές που δημιουργούν είναι άχρωμες, στεγνές, με πριονίδι. Αντίθετα τα ξυλοφάγα που προσβάλλον ξύλο των δέντρων σε εξωτερικούς χώρους έχουν προσαρμοστεί σε ξύλο με μεγαλύτερη υγρασία και οι στοές είναι άδειες, με καστανό χρώμα.  Τα έντομα τρέφονται με όλο το υλικό του ξύλου. Εμφανίζονται στην αρχή της ζωής τους με τη μορφή των αυγών στην συνέχεια γίνονται προνύμφες μετατρέπονται σε νύμφες και ολοκληρώνονται αργότερα σε τέλεια έντομα. Μέσα στο ξύλο, η προνύμφη του εντόμου ζει από 1 έως πολύ περισσότερα χρόνια. Το στάδιο αυτό είναι πιο καταστρεπτικό για το ξύλο γιατί το έντομο αρχίζει τη διάνοιξη οπών και στοών μέσα σ’ αυτό. Τα πιο συχνά απαντώμενα είδη είναι: Anobium punctatum, Brunneus lyctus, Bajulus hylotrupes και Cornutus bostrychoplites.

Τρόποι καταπολέμησης

Για την καταπολέμηση των ξυλοφάγων εντόμων εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι. Η επιλογή καθορίζεται από παράγοντες που αφορούν το είδος του εντόμου, τα χαρακτηριστικά του χώρου όπου βρίσκεται το προσβεβλημένο ξύλο και τις επικρατουσες περιβαλλοντικές συνθήκες (μέση θερμοκρασία και υγρασία).

Έκδοση Αδειών

Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη ΦΕΚ 2161/23.06.2017, παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα προετοιμασίας όλων των απαιτούμενων εγγράφων για τη λειτουργία κάθε τύπου επιχείρησης από εξειδικευμένη πτυχιούχο Υγιεινολόγο με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και την Περιβαλλοντική Υγιεινή, στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, οι Υγιεινολόγοι κατέχουν τον αποκλειστικό ρόλο στη διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, για κάθε κατάστημα, επιχείρηση, εργαστήριο ή δραστηριότητα που αφορά τρόφιμα ή/και ποτά, είτε με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Αναπόσπαστο κομμάτι για την αδειοδότηση αποτελεί η εκπόνηση διαγραμμάτων ροής που συνοδεύονται από 1) περιγραφή – ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας των εργασιών και των τροφίμων, 2) την εκπόνηση μελετών με βάση τις αρχές του HACCP, 3) την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, 4) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 5) τον υγειονομικό σχεδιασμό με έλεγχο και αποτύπωση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σήμερα, οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν παίρνουν προέγκριση από τις εκάστοτε Αρχές, αλλά αδειοδοτούνται μέσω του νέου συστήματος της γνωστοποίησης με βάση τη μελέτη του Υγιεινολόγου.

Το διάγραμμα ροής και η περιγραφική έκθεση πρέπει να αντιστοιχεί στην κατηγορία και στις δραστηριότητες που συνυπάρχουν εντός της επιχείρησης υπογεγραμμένα από Υγιεινολόγο Τ.Ε. Η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας περιλαμβάνει: α) περιγραφή της υποδομής (χώροι, εξοπλισμός κ.λπ.), β) αναφορά των προϊόντων κατά κατηγορίες προϊόντων που διαχειρίζεται η επιχείρηση, γ) περιγραφή της διαδικασίας παρασκευής, συσκευασίας και διάθεσης, δ) περιγραφή των σημείων ελέγχου και, στην περίπτωση υψηλής επικινδυνότητας τροφίμου, τα κρίσιμα σημεία ελέγχου και τα κρίσιμα όρια (π.χ. θερμοκρασίες ψυγείων, θερμοθαλάμων κ.λπ.).

Για τη δημιουργία του διαγράμματος ροής και της περιγραφικής έκθεσης αρχικά πραγματοποιείται εποπτεία του χώρου όπου μελετάται η διαμόρφωση του εξασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία όλης της παραγωγικής διαδικασίας σε συμφωνία με τις προτάσεις της υπηρεσίας και την κείμενη νομοθεσία. Έπειτα, δημιουργείται κάτοψη, από τον συνεργαζόμενο μηχανικό, όπου αποτυπώνεται η διάταξη όλων των χώρων, η συγκρότηση, ο εξοπλισμός, οι χώροι εστίασης και στην συνέχεια γίνεται η περιγραφή όλων αυτών στο διάγραμμα ροής και την περιγραφική έκθεση.

Συνδυαστικά με το διάγραμμα ροής και την περιγραφική έκθεση παρέχονται πρότυπα αρχεία τεκμηρίωσης των διαδικασιών βάση των αρχών HACCP και υγειονομική συμβουλευτική για την ασφαλή λειτουργεία της μονάδας.

 

*Σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη ΦΕΚ 2161/23.06.2017, οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών μπορούν να αλλάζουν τη ροή των εργασιών, με την προϋπόθεση ότι καταθέτουν επικαιροποιημένα διαγράμματα ροής, τα οποία διατηρούνται μαζί με τα αρχικά, στο αντίστοιχο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές.

Σύμβουλος Πιστοποίησης ISO 22000

Επιχειρήσεων στον κλάδο των τροφίμων ανεξαρτήτου μεγέθους

Το ISO 22000 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων τους από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.

Το πρότυπο αυτό απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν να εφαρμόσουν, πέραν των νομικών απαιτήσεων, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων τους και να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

Ο χρόνος μελέτης και η μεθοδολογία για την δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των διεργασιών της επιχείρησης καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της από την παραγωγή ως την μεταποίηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά και την πώληση των τροφίμων, από το διαθέσιμο προσωπικό που απασχολεί καθώς και τη συμμετοχή της επιχείρησης κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης του.

Η ανάπτυξη και η παρακολούθηση του συστήματος απαιτεί τη συμμετοχή εξειδικευμένου συμβούλου ISO 22000 ο οποίος εκτός από την μελέτη και την δημιουργία του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης για την σχετική κατάρτιση του, τη διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων και την συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος μετέπειτα.

Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο Σύμβουλο ISO 22000, με πτυχίο Υγιεινολόγου, μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή καθώς αποτελεί και Εκπαιδευτής Επιχειρήσεων Τροφίμων του ΕΦΕΤ, ο οποίος δύναται να αναπτύξει λειτουργικά συστήματα μου μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα από επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Έπειτα από την ανάπτυξη ενός συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σε μια επιχείρηση από εξειδικευμένο Σύμβουλο ISO 22000 ακολουθεί η διαδικασία της πιστοποίησης.

Υπάρχουν αρκετοί Φορείς Πιστοποίησης στην Ελλάδα οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι για την έκδοση πιστοποιητικών ISO 22000. Ο Φορέας Πιστοποίησης μέσω των επιθεωρητών της αξιολογεί την συμμόρφωση της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων της, την υλικοτεχνική υποδομή της και το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που έχει σχεδιάσει. Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου εκδίδεται το Πιστοποιητικό από το Φορέα Πιστοποίησης. Το Πιστοποιητικό ισχύει για τρία χρόνια με την προϋπόθεση πως θα καλύπτονται οι απαιτήσεις του προτύπου και αυτή η συμμόρφωση θα επιβεβαιώνεται από το Φορέα Πιστοποίησης με ετήσιες αξιολογήσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 22000

Οι κύριοι λόγοι οι οποίοι ωθούν τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή ενός ΣΔΑΤ κατά το ISO 22000 και την πιστοποίηση τους είναι:

 • Η βελτίωση της αξιοπιστίας της επιχείρησης. Η επιχείρηση παρέχει εμπιστοσύνη στους πελάτες της και άλλους ενδιαφερόμενους ότι έχει την ικανότητα να ελέγχει τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων της και να παρέχει ασφαλή προϊόντα.
 • Σημαντική βελτίωση της εσωτερικής παραγωγικότητας αλλά και αποτελεσματικότητας, όπως επίσης οι διαδικασίες ιχνηλασιμότητας που θα καθιερωθούν, θα επιτρέπουν στην εταιρεία να μπορεί να επέμβει εάν διαπιστωθεί πως υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των πελατών της.
 • Η μείωση των ελαττωματικών (μη συμμορφούμενων) προϊόντων.
 • Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων.
 • Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προστιθέμενης αξίας στο προϊόν.
 • Δυνατό εργαλείο marketing και προσέλκυση επενδύσεων με συνέπεια την αύξηση πωλήσεων.
 • Παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο. Διεθνής κατοχύρωση και αναγνώριση της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων της επιχείρησής σας, που δημιουργεί πρόσβαση στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς αγορές.
 • Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων φορέων στους οποίους σχετικά πιστοποιητικά περιλαμβάνονται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μυοκτονίες

Καταπολέμηση Όλων Των Ειδών Τρωκτικών

Με τον όρο μυοκτονία εννοείται η αποτελεσματική αντιμετώπιση και ο έλεγχος των τρωκτικών (ποντικοί – αρουραίοι) σε εσωτερικούς ή ανοιχτούς χώρους, με σκοπό την μεθοδευμένη εξολόθρευση των πληθυσμών στόχων και τη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών ασφάλειας, καθαριότητας και υγιεινής στον περιβάλλοντα χώρο.

Τα τρωκτικά αποτελούν μια σημαντική πηγή μόλυνσης και διάδοσης σοβαρών μολυσματικών ασθενειών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης όσον αφορά την πρόληψη και ασφάλεια του χώρου προσβολής. Το πρόγραμμα μυοκτονίας περιλαμβάνει έλεγχο όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για την καταγραφή ύπαρξης τρωκτικών. Αρχικά εντοπίζονται τα πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου, ώστε να αποφευχθεί η επανεμφάνιση τους. Στη συνέχεια, αποτυπώνεται η κάτοψη του χώρου και ακολούθως τοποθετούνται δολωματικοί σταθμοί όπου κρίνεται χρήσιμο, σύμφωνα πάντα με την οδηγία 43/93 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την τοποθέτηση τους περιμετρικά ή/και στο εσωτερικό κτιριακών εγκαταστάσεων.

Στους δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας τοποθετούνται ετοιμόχρηστα αντιπηκτικά σκευάσματα σε διάφορες μορφές, τα οποία στερεώνονται, κλείνουν και κλειδώνονται ώστε να αποφευχθεί να έρθουν σε επαφή με τυχόν μικρά παιδιά ή οικόσιτα/αδέσποτα ζώα. Ο επιστημονικά υπεύθυνο της εταιρείας μας αναλαμβάνει την παρακολούθησή τους και την ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αλλαγή των περιεχομένων τους.

Η δράση του φαρμάκου οδηγεί στη μουμιοποίηση των τρωκτικών χωρίς να προκαλούνται δυσάρεστες οσμές στο χώρο. Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να συνδυάζονται με την τοποθέτηση μηχανικών παγίδων πολλαπλών συλλήψεων (παγίδες με κολλητική επιφάνεια) στα σημεία διέλευσης των τρωκτικών.

Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό μας έπειτα από την εποπτεία και την αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης μπορεί να δώσει την καλύτερη, ασφαλή και αποτελεσματική λύση σε κάθε σας πρόβλημα.

Οι εφαρμογές γίνονται με την χρήση φαρμάκου πιστοποιημένου για κατοικημένους χώρους, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΦΕΤ.

Απώθηση Φιδιών – Πτηνών

Η φιδοαπώθηση γίνεται είτε με την τοποθέτηση ειδικού εγκεκριμένου φαρμάκου σε στερεή – κοκκώδη μορφή είτε με ψεκασμό του φαρμάκου, σε υγρή κατάσταση, περιμετρικά των κτιριακών εγκαταστάσεων που θέλουμε να προστατεύσουμε.

 • Με υγρό απωθητικό. Το υλικό αυτό ψεκάζεται πάνω σε σκληρές επιφάνειες, όπως πλακάκι, πέτρα, κλπ., δημιουργώντας ένα “φιλμ” το οποίο προστατεύει τον χώρο εφαρμογής και απωθεί άμεσα τα ερπετά.
 • Με στερεό – κοκκώδες απωθητικό. Το υλικό αυτό έχει την μορφή καφέ κόκκων και τοποθετείτε σε χώρους, όπως χόρτο, γρασίδι, χωμάτινες επιφάνειες, κλπ. Το κοκκώδες υλικό δεν επηρεάζεται από βροχή ή νερό, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για την αποτελεσματική απώθηση των ερπετών. Εφαρμόζεται κυρίως περιμετρικά των κτιρίων ή των χώρων που θέλουμε να προστατεύσουμε. Η περίοδος δράσης του μπορεί να φτάσει και τους 6 μήνες.

Για τις συγκεκριμένες εφαρμογές χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα φάρμακα υγειονομικής σημασίας και υψηλών προδιαγραφών, τα οποία απωθούν αποτελεσματικά τα ερπετά χωρίς να επιβαρύνουν τον άνθρωπο, τα ζώα ή το περιβάλλον.

Απώθηση πτηνών

Η επιχείρηση μας παρέχει σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης και απώθησης όλων των ειδών πτηνών.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε δεν παρεμβαίνουν αισθητικά στο κτίριο ή το μπαλκόνι σας, ενώ παράλληλα δεν τραυματίζουν τα πτηνά. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε για την απώθηση πτηνών είναι απολύτως ασφαλή, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στα πουλιά ή στο περιβάλλον.

Οι μέθοδοι απώθησης πτηνών που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν:

 • Απωθητικές Ακίδες
 • Δίχτυ Απώθησης
 • Eco Power
 • Xoρδή
 • Ηχητικό σύστημα απώθησης πτηνών (Συσκευές Κραυγών Αρπακτικών)
 • Συσκευές υπερήχων
 • Συσκευές λέιζερ
 • Οπτικό απωθητικό πτηνών σε μορφή gel

Καταπολέμηση Κουνουπιών – Κόκκινου Σκαθαριού Φοινίκων

 

Καταπολέμηση Κουνουπιών

 

Η Bloukos Γενική Απολυμαντική, από το 2010 μέχρι σήμερα, αναλαμβάνει ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου. Η εταιρεία μας διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε συνδυασμό με άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικό και εργατικό προσωπικό.

Τα κουνούπια αποτελούν τα σημαντικότερα αιμομυζητικά αρθρόποδα και είναι δυνητικοί φορείς σοβαρών ασθενειών όπως η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, ο ιός Δυτικού Νείλου, ο ιός Chikungunya κ.α. Τα τσιμπήματά από κουνούπι είναι ιδιαίτερα έντονα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και η όχληση μπορεί να γίνει ανυπόφορη.

Ο βιολογικός κύκλος του κουνουπιού συνίσταται από τα ακόλουθα στάδια: αυγό, προνύμφη, νύμφη και ενήλικο άτομο. Όλα τα στάδια, πλην του τελευταίου, διαβιούν στο νερό ενώ η διάρκεια του κύκλου εξαρτάται όπως την θερμοκρασία, την υγρασία και το φύλο του ατόμου.

Τα θηλυκά κουνούπια αποθέτουν τα αυγά τους σε στάσιμα νερά (λίμνες, έλη, βάλτους, ορυζώνες, φρεάτια, βόθρους, παραμελημένες πισίνες, κουφάλες δέντρων, λάστιχα αυτοκινήτων, βαρέλια, κουβάδες, πιατάκια από γλάστρες, κ.α.). Oι προνύμφες και οι νύμφες των κουνουπιών αναπτύσσονται μέσα στο νερό (εστίες) με τη διάρκεια ανάπτυξης των υδρόβιων σταδίων να ποικίλλει από 7 μέχρι και 10 ημέρες. Μετά την έξοδό τους από το νερό, τα θηλυκά άτομα απαιτούν λήψη αίματος για την ωρίμανση των αυγών τους.

Μηχανική Αντιμετώπιση

Σχετικά με την αντιμετώπιση των προνυμφών στις επιφάνειες νερού μπορεί να γίνει χρήση σκευάσματος προνυμφοκτόνου μονομοριακού φιλμ με βάση τη σιλικόνη, το οποίο δρα με μηχανικό τρόπο εμποδίζοντας την αναπνοή́ των προνυμφών/ νυμφών των κουνουπιών με αποτέλεσμα τη θανάτωσή τους. Πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός πως εμφανίζει χαμηλή́ τοξικότητα σε οργανισμούς μη-στόχους, ενώ́ συστήνεται ακόμη και για εφαρμογή́ σε πόσιμο νερό. Το σκεύασμα αυτό εφαρμόζεται απευθείας στην υδάτινη επιφάνεια, χωρίς ψεκασμό, θεωρείται φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ενώ σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία δεν υπάγεται στα γεωργικά φάρμακα (βιοκτόνα) που χρειάζονται ειδική άδεια έγκρισης κυκλοφορίας στη χώρα μας. Στην μηχανική αντιμετώπιση υπάγεται και η χρήση ειδικών παγίδων σύλληψης κουνουπιών για την εξασφάλιση της μείωσης του πληθυσμού των ενήλικων κουνουπιών.

Καταπολέμηση

Στην Ελλάδα, έχουν εγκριθεί βιοκτόνα-εντομοκτόνα υγειονομικής σημασίας, κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα αντιμετώπισης τόσο των προνυμφικών μορφών όσο και των ενηλίκων κουνουπιών εντός κατοικημένων περιοχών. Ειδικότερα, στη χώρα μας τα πλέον εγκεκριμένα σκευάσματα για την καταπολέμηση των κουνουπιών περιέχουν τη δραστική ουσία diflubenzuron. Τα σκευάσματα αυτά έχουν προνυμφοκτόνο δράση και μπορούν να εφαρμοστούν στα στάσιμα νερά. Η δραστική ουσία diflubenzuron δρα ως ρυθμιστής ανάπτυξης στα κουνούπια, δηλαδή παρεμποδίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη και εξέλιξη των προνυμφών σε ενήλικα άτομα, ωστόσο παρουσιάζει χαμηλή οξεία τοξικότητα στα θηλαστικά και κατ’ επέκταση στον άνθρωπο. Επιπρόσθετα, επιτρέπεται η χρήση της σε ορυζώνες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Όσον αφορά την στοχευμένη δράση κατά των ενήλικων κουνουπιών, τα εγκεκριμένα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται εφαρμόζονται μέσω υπολειμματικών ψεκασμών σε επιφάνειες (όχι υδάτινες) και μόνο από εδάφους. Επιπλέον, κάτω από ειδικές συνθήκες, μπορεί να δοθεί έγκριση ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) από εδάφους και ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) από αέρος.

Ακόμα στην καταπολέμηση των κουνουπιών χρησιμοποιούμαι ειδικό σκευάσμα βάκιλου όπου δρα ως προνυμφοκτόνο και είναι φιλικό προς το περιβάλλον και άλλους συμβιωτικούς οργανισμούς.

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι ασφαλή και ταυτόχρονα αποτελεσματικά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

 

Καταπολέμηση Κόκκινου Σκαθαριού

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την καταπολέμηση του κόκκινου σκαθαριού των φοινίκων Rhynchophorus ferrugineus.

Τα κύρια συμπτώματα προσβολής από R. ferrugineus είναι η καταστροφή – ξήρανση της νέας βλάστησης (δηλαδή των κεντρικών φύλλων) και η κάμψη των παλαιών φύλλων δίνοντας την όψη ανοικτής ομπρέλας.

Οι έντονα προσβεβλημένοι φοίνικες εμφανίζουν ολική απώλεια των φύλλων και σήψη του κορμού, με συνέπεια την ξήρανση του δέντρου. Συνήθως, η ζημιά που προκαλείται από τι προνύμφες είναι ορατή πολύ μετά την έναρξη της προσβολής. Από τη στιγμή εμφάνισης των πρώτων συμπτωμάτων πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ενέργειες περιορισμού του κόκκινου σκαθαριού άμεσα, καθώς ακόμα και μικρή καθυστέρηση οδηγεί σε μη αναστρέψιμες βλάβες.

 

Όλα τα στάδια του βιολογικού κύκλου του R. ferrugineus (αυγό, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο) εξελίσσονται στο εσωτερικό του φοίνικα. Οι προνύμφες εισχωρούν στο εσωτερικό του φοίνικα ανοίγοντας στοές . Στον ίδιο φοίνικα μπορεί να απαντώνται επικαλυπτόμενες γενιές και να συνυπάρχουν όλα του κύκλου ζωής του εντόμου μέχρι την πλήρη καταστροφή του φυτού, οπότε τα ακμαία μεταναστεύουν σε νέα φοινικόδεντρα.

Στο πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης του κόκκινου σκαθαριού φοινίκων γίνεται χρήση εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων τόσο στα προσβεβλημένα δέντρα, όσο και στα υγιή. Η διαδικασία περιλαμβάνει: 1) έγχυση εντομοκτόνου φαρμάκου στην κορυφή του φοίνικα, 2) ριζοπότισμα εντομοκτόνου φαρμάκου περιμετρικά της βάσης του, 3) τοποθέτηση μόνιμου εγχυτήρα στον κορμό και 4) τοποθέτηση φερομονικής παγίδας για σύλληψη εντόμων και πρόληψη νέας εισβολής.

 

Επιπλέον, η εταιρεία αναλαμβάνει την κοπή και ταφή κατεστραμμένων φοινίκων.

 

Εφαρμογές Με Drone –
Γεωργία ακριβείας

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) παρέχουν πρωτοποριακές λύσεις που προάγουν τη γεωργία ακριβείας. Τα drones που χρησιμοποιούμε είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες και φασματογραφικές κάμερες τελευταίας τεχνολογίας ώστε να μπορούν εύκολα και γρήγορα να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με την υγεία των φυτών και τη διαχείριση της γης. Ο εντοπισμός των καλλιεργειών και η διαχείριση νερού, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων γίνονται αποδοτικότερα με τα δεδομένα που συλλέγονται με τα drones. Επιπλέον, οι υψηλών προδιαγραφών δυνατότητες χαρτογράφησης μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των καλλιεργειών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση της γης. Οι πολυφασματικές εικόνες προσδιορίζουν τα προβλήματα υγείας των καλλιεργειών πριν γίνουν ορατά τα πρώτα συμπτώματα στις καλλιέργειες και ενισχύουν την απόδοση με ταχεία παρέμβαση.

Επιπρόσθετα, τα drones μπορούν να πραγματοποιήσουν ψεκασμούς σε καλλιέργειες. Το λογισμικό που φέρει το drone επιτρέπει την ακριβή χαρτογράφηση της διαδρομής ψεκασμού, ανεξάρτητα από το σχήμα και την κλίση του χωριαφιού ή τον τύπο της καλλιέργειας. Το drone φέρει ένα δοχείο χωρητικότητας  20 λίτρων ψεκαστικού υγρού και εκτελεί επιτόπιο, ακριβή ψεκασμό. Το πλεονέκτημα του ψεκασμού με drone τελευταίας τεχνολογίας είναι πως εκτελεί ψεκασμό εξαιρετικά χαμηλού όγκου, ενώ τα αποτελέσματα είναι ορατά σε πραγματικό χρόνο.

Επιπρόσθετα, τα drones του δυναμικού μας φέρουν ειδικό σύστημα διανομέα με δυνατότητα ρίψης κοκκώδους φαρμάκου-λιπάσματος.

Το ψεκαστικό drone χρησιμοποιείται στα ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών σε στάσιμα νερά με δυσκολίες πρόσβασης από άνθρωπο ή επανδρωμένα αεροσκάφη.

 

Έργα Πράσινου

Κατασκευή – Συντήρηση -Κλάδεμα – Κοπή Δέντρων

Η Επιχείρηση BLOUKOS από το 2002 δραστηριοποιείται στο χώρο της κηποτεχνίας. Με σεβασμό στο περιβάλλον και τις αρχές της κηποτεχνίας, εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών με υψηλή ποιότητα και αισθητική.

 

Διαθέτοντας την κατάλληλη εμπειρία, την τεχνική γνώση και το σύγχρονο μηχανικό εξοπλισμό, η Επιχείρηση BLOUKOS αναλαμβάνει την υλοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων έργων πρασίνου, από το στάδιο της μελέτης, έως την ολοκλήρωση και την συντήρηση του έργου.

 

Με έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και υπό την καθοδήγηση του άρτια καταρτισμένου Γεωπόνου Μπλούκου Ευάγγελου:

Αναλαμβάνουμε

 • Σχεδιασμό και υλοποίηση έργων πρασίνου
 • Κλάδεμα & κοπή μικρών και μεγάλων δέντρων
 • Συντήρηση Πρασίνου
 • Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων
 • Μελέτη & εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης & εξοικονόμησης νερού
 • Εγκατάσταση έτοιμου γκαζόν
 • Καθαρισμούς οικοπέδων – Κτημάτων
 • Ζιζανιοκτονίες
 • Κλάδεμα – Μορφοποίηση φυτών και θάμνων μπορντούρας
  (
  σχήματα μπάλες-ελικοειδή κλπ.)